Structura anului școlar 2017-2018

Semestrul I

Semestrul II

Săptămânile anului școlar 2017-2018

“Școala altfel” în anul școlar 2017-2018

Programul național “Școala altfel” are o durata de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat în
perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor.
(2) Intervalul aferent programului ”Școala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale.
Art.6 Lucrările semestriale/ tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte
de finalul semestrului.
Art. 7 Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului
olimpiadelor naționale școlare.
Art. 8 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin
prezentul ordin.