Manualul calității

Documentul care descrie sistemul de management al calităţii dintr-o organizaţie (SR EN ISO 9001:2008)

PARTEA I

 1. DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI
 2. DATELE DE IDENTIFICARE
 3. ORGANIZAREA ŞI STATUTUL JURIDIC
 4. VIZIUNEA ŞCOLII
 5. MISIUNEA ŞCOLII
 6. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI STRATEGIC AL ŞCOLII

– În domeniul formării resurselor umane

– În domeniul dezvoltării şi modernizării bazei materiale

– În domeniul deontologiei profesionale

– În domeniul activităţii sociale

– În domeniul cooperării cu autorităţile locale

– În domeniul protecţiei sociale

 

PARTEA a II-a

 1. SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
 2. DOCUMENTELE DE REFERINŢĂ
 3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
 4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

   4.1. CERINŢE GENERALE

4.1.1. Identificarea proceselor

4.1.2. Identificarea interconexiunilor

4.1.3. Documentarea proceselor

4.1.4. Alocarea responsabilităţilor

4.1.5. Verificarea şi îmbunătăţirea performanţelor proceselor

   4.2. CERINŢE PRIVIND DOCUMENTAŢIA

4.2.1. Generalităţi

4.2.2. Control Manualului Calităţii

                     – Emiterea şi revizia

                     – Multiplicarea şi difuzarea

                     – Exemplarele în evidenţă

                     – Exemplarele informative

                     – Modificarea

           4.2.3. Controlul documentelor

 1. Documente interne
 2. Documente externe

           4.2.4. Controlul înregistrărilor

 1. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

   5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

   5.2. ORIENTARE CĂTRE CLIENT

   5.3. POLITICA PRIVIND CALITATEA: principiile managementului calităţii

   5.4. PLANIFICAREA

          5.4.1. Obiectivele calităţii

          5.4.2. Planificarea sistemului de management al calităţii

   5.5. RESPONSABILITATEA ŞI COMUNICAREA

          5.5.1. Responsabilitatea şi autoritatea

          5.5.2. Responsabilul CEAC

          5.5.3. Comunicarea internă

   5.6. ANALIZA REALIZATĂ DE MANAGEMENT

          5.6.1. Consideraţii generale

          5.6.2. Elementele de intrare ale analizei

          5.6.3. Elementele de ieşire ale analizei

 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR

   6.1. ASIGURAREA RESURSELOR UMANE

   6.2. ASIGURAREA INFRASTRUCTURII

   6.3. ASIGURAREA MEDIULUI DE LUCRU

 1. REALIZAREA PRODUSULUI

   7.1. PLANIFICAREA PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

   7.2. PROIECTAREA ŞI DEZVOLTAREA PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

   7.3. ACHIZIŢIA RESURSELOR MATERIALE

   7.4. PROCESUL DIDACTIC

          7.4.1. Controlul procesului didactic

          7.4.2. Validarea procesului didactic

          7.4.3. Identificarea şi stabilitatea procesului didactic

          7.4.4. Păstrarea conformităţii produsului

          7.4.5. Controlul proceselor suport

 1. MĂSURARE, ANALIZĂ, ÎMBUNĂTĂŢIRE

   8.1. MONITORIZARE ŞI MĂSURARE

          8.1.1. Monitorizarea satisfacţiei clientului

          8.1.2. Auditul intern

          8.1.3. Monitorizarea şi măsurarea proceselor

          8.1.4. Monitorizarea şi măsurarea produsului educaţional

   8.2. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

   8.3. ANALIZA DATELOR

   8.4. ÎMBUNĂTĂŢIREA SMC

          8.4.1. Îmbunătăţirea continuă

          8.4.2. Acţiuni preventive

          8.4.3. Acţiuni corective